Landsforeningen mod Brystkræft er stiftet i oktober 1996 af en kreds af kvinder med diagnosen brystkræft.
Stifterne af foreningen har tidligere arbejdet frivilligt med besøg hos ny-diagnosticerede og nyopererede brystkræftpatienter og har således mere end personlige oplevelser med brystkræft.

Baggrunden for stiftelsen af Landsforeningen mod Brystkræft er oplevelsen af nødvendigheden af, at de brystkræftramte – 40.000 i alt – slutter sig sammen for at få vendt den stigende forekomst og stigende dødelighed af brystkræft.
For omkring 10 år siden levede en brystkræftpatient gennemsnitlig 5 år efter, at diagnosen var stillet. Nu er den gennemsnitlige levetid 8 år.

Det giver basis for at danne en forening, der kan arbejde for bedre vilkår for brystkræftpatienter.

Målsætning

Vores målsætning er at forbedre vilkårene for brystkræftpatienter.

Dette kan vi gøre ved i samarbejde med behandlere og politikere at få patient-erfaringer og patientsynspunkter repræsenteret i forbindelse med beslutninger om brystkræftpatienters forhold i behandlingssystemet og i socialpolitikken.