Landsforeningen mod Brystkræft blev stiftet i oktober 1996 af en gruppe kvinder med diagnosen brystkræft. Foreningen blev stiftet for, at brystkræftramte sammen kan arbejde for at alle – uanset bopæl – kan få bedst mulig behandling, overlevelse og livskvalitet.

Det er Brystkræftforeningens mål gennem samarbejde med behandlere og politikere, at patienterfaringer og patientsynspunkter repræsenteres i forbindelse med beslutninger om brystkræftpatienters forhold i behandlingssystemet og i socialpolitikken.

For at forbedre overlevelssmulighederne og behandlingen mener Brystkræftforeningen, at det er nødvendigt, at:

  • centralisere både den kirurgiske og den medicinske behandling på landsdelsbasis
  • sikre psykologisk støtte i forbindelse med diagnose og behandling
  • give kvinder adgang til – uden nødvendig henvisning fra praktiserende læger – at søge hjælp på offentlige brystkræftcentre
  • tilbyde kvinder, der måtte ønske det, regelmæssig undersøgelse for brystkræft ved hjælp af mammografi
  • give kvinder, der skal i længerevarende behandling for brystkræft, ret til at få “helle” og gå på sygeorlov i et år – svarende til retten til barselsorlov.
    Brystkræftforeningen mener, at det vil være befordrende for helbredelsesmulighederne, hvis meget syge mennesker fritages for arbejdsmæssige og økonomiske problemer, mens behandlingen foregår.

Der er over 40.000 kvinder i Danmark med diagnosen brystkræft.

Hvert år rammes omkring 4.000 af sygdommen. Danmark har flere tilfælde af brystkræft pr. indbygger end Sverige og Norge.

Når en dansk kvinde får brystkræft, lever hun gennemsnitlig ikke så længe som en svensk eller en norsk kvinde. I Danmark er brystkræft den hyppigste dødsårsag blandt midaldrende og yngre kvinder. Der må forskes bredt i årsagerne til dette.

Brystkræftforeningen ønsker at samle alle brystkræftpatienter og optager også gerne støttemedlemmer uden brystkræft (uden stemmeret).

Ifølge foreningens vedtægter kan 2 bestyrelsesmedlemmer vælges blandt støttemedlemmer. Brystkræftforeningen håber, at pårørende til brystkræftpatienter vil deltage aktivt i foreningens arbejde.