Nyhedsbrev august 2021 - Dansk
02. aug 2021

Nyhedsbrev august 2021

Nyhedsbrev august 2021

Nyhedsbrevet udkommer den første mandag i hver måned (juli undtaget). Deadline for materiale til septembers nyhedsbrev er 30. august. Send til dbonyt@brystkraeft.dk.

Leder

Leder

Kære medlemmer.
I et land som Danmark bør vi alle have ens vilkår, når det kommer til forebyggende og helbredende behandlinger af sygdomme. Men det har desværre vist sig, at flere regioner har kastet håndklædet i ringen i forbindelse med folkesygdommen brystkræft. Men kvinder i én region ikke får svar indenfor de fastsatte tidsfrister, overholder man i en anden region ikke retningslinjerne for indkaldelser.

Dansk Brystkræft Organisation finder det dybt bekymrende og helt uacceptabelt. For i Danmark har vi et screeningsprogram for netop at sikre en tidlig diagnose og dermed en rettidig behandling.

Vi håber derfor, at politikerne hurtigst muligt sikrer screening, diagnosticering og behandling, så det lever op til de givne retningslinjer i hele landet.

Nedenfor kan du læse mere om emnet på DBO's hjemmeside her og her samt Kræftens Bekæmpelses holdning her.

NEWS og TV2 Nyhederne
I forbindelse med denne ulighed indenfor brystkræftscreeninger, blev jeg som tidligere brystkræftpatient og formand for Dansk brystkræft Organisation interviewet til TV2 Nyhederne. Grunden til, at jeg endte med at fortælle min egen historie, startede med en sms fra en journalist på TV2. Vedkommende efterlyste en case, der havde fået konstateret brystkræft ved en rutinescreening uden at have symptomer eller tegn. Så jeg tilbød mig selv - for det ér mig. Jeg anede nemlig ikke, at jeg var ramt.

Når jeg ser tilbage på mit eget forløb, så er det med stor taknemmelighed. Taknemmelighed for den professionelle behandling, jeg har fået i den region, hvor jeg bor. Og det, at kræften blev opdaget på så tidligt et stadie, så jeg "kun" skulle opereres, og ikke skulle have hverken kemo eller stråler. Jo, taknemmelighed og nok også et mirakel.
Men det bekræfter også vigtigheden af, at kvinder går til deres screeninger - og at regionerne sikrer, at kvinderne kan blive screenet.

Læs mere her og se indslaget fra 21.juli på TV2 Play (kræver adgang - 15:13 minutter inde i udsendelsen).

Kære læsere, jeg håber, at I har haft en dejlig sommer. Jeg vil huske jer på, at I endelig ikke skal holde jer tilbage hvis I har ideer og ønsker til DBO. Vi er der for jer medlemmer, så tøv ikke med at tage kontakt til bestyrelsen.

I ønskes alle en fortsat rigtig god sommer og opstart efter ferien, når I kommer så langt.

Henriette Spang Sørensen
Formand, Dansk Brystkræft Organisation

 

Nyt yogasamarbejde for kræftramte

Nyt yogasamarbejde for kræftramte
Foto: Dylan Gillis / Unsplash

Vi har i Dansk Brystkræft Organisation indgået et samarbejde med yogainstruktør og psykoterapeut Tina Teglgaard.
Det er både yogahold for kræftramte med hjemmeboende børn, andre kræftramte og retreats på Skodsborg Kurhotel. I første omgang afholdes der hold i København, men i samarbejde med vores energiske kredse, vil der også blive afholdt lignende arrangementer rundt om i Danmark.

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker Ringstedsagen genbehandlet

Styrelsen for Patientsikkerhed ønsker Ringstedsagen genbehandlet
Foto: Region Sjælland / Presse

Rigsadvokaten har bedt Statsadvokaten genbehandle Ringstedsagen. Statsadvokaten opgav i juni at føre sag mod Region Sjælland på grund af manglende beviser, men det har Styrelsen for Patientsikkerhed klaget over.

 

Skal din virksomhed støtte DBO?

Skal din virksomhed støtte DBO?

Nu kan også private og offentlige virksomheder, foreninger, institutioner og organisationer blive støttemedlemmer af DBO. Det kalder vi at blive firmamedlem. Støttemedlemmer kan deltage på generalforsamlingen, men de har ingen stemmeret og er heller ikke valgbare til bestyrelsen, men støtter DBO i vores vigtige arbejde.

Skal din arbejdsplads eller virksomhed støtte brystkræftsagen?

 

DBO har brug for din hjælp

DBO har brug for din hjælp
Fabian Blank / Unsplash

Som forening er Dansk Brystkræft Organisation delvist momsregistreret. Det betyder, at vi er fritaget for moms på kontingentet, og som forening har vi mulighed for at få en særlig momskompensation. Men for at få kompensationen, skal vi have minimum 101 bidragsydere, der hver især bidrager med 200 kroner.

Derfor har vi brug for din hjælp. Klik på linket og se, hvordan du donerer. Husk også, at donationer kan trækkes fra.

På forhånd tak for din hjælp.

facebook