DBOnyt August 2022 - Dansk
29. aug 2022

Velkommen til DBOnyt august 2022

Velkommen til DBOnyt august 2022

Velkommen tilbage fra en varm sommer. Dansk Brystkræft Organisation er nu igen klar til aktiviteter og seminarer - se nederst i nyhedsbrevet, herunder bestyrelsens deltagelse i eksterne konferencer og arrangementer om kræft.

Her sidst i august lagde vi ud med at være repræsenteret med en DBOstand på Danske Kræftforskningsdage d. 25-26 august i Kolding.

Vi har sat årsmøde 2023 i kalenderen, og programmet næsten på plads. Vi vil naturligvis kommunikere meget mere om årsmødet og generalforsamling i de kommende måneder, herunder i det kommende nummer af DBObladet. Men vi opfordrer allerede nu til at 'save the dates' 11-12 marts.

Vores nyvalgte suppleant Antoinette Bramsen har desværre trukket sig fra bestyrelsen på grund af andre opgaver. Det er beklageligt, og vi siger tak til Antoinette for god inspiration og deltagelse i de måneder, hun nåede at være med.

Her i nyhedsbrevet kan du også læse om vores mediearbejde her i sommer, journalisterne holder nemlig ikke ferie, og der er som altid masser af stof i brystkræftsagen ud fra flere vinkler.

God læselyst!

Senfølgerseminar i Fredericia 1.-2. oktober

Senfølgerseminar i Fredericia 1.-2. oktober

På programmet til seminaret søges følgende spørgsmål besvaret:

Hvad er senfølger?

Hvorfor opstår de?

Hvad kan der gøres for at afhjælpe dem?

Prisen er 1.150 kr.

Seminar om genmutation d. 29. oktober i Fredericia

Seminar om genmutation d. 29. oktober i Fredericia

Seminaret byder på to indlæg - det ene handler om, hvad er genmutation er, specielt i relation til brystkræft ved Anne-Marie Gerdes, overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling på Rigshospitalet og professor i arvelige kræftsygdomme ved Københavns Universitet.

Det andet indlæg er en præsentation af et beslutningsstøtteværktøj vedr. genmutation (hvor man bl.a. skal beslutte, om man vil have forebyggende behandling), ved Annette Zøylner Klinisk Sygeplejespecialist, Plastik- og Brystkirurgi, Aarhus Universitetshospital.

Prisen er 400,- kr. pr person. Pårørende er velkomne til at deltage.

MBC: Weekendseminar d. 12-13 november i Skanderborg

MBC: Weekendseminar d. 12-13 november i Skanderborg

Titlen er perspektiver i udredning og behandling af MBC.

Lørdag møder vi ledende overlæge og onkolog, Aalborg Universitetshospital, Charlotte Birkmose Rotbøl, der taler om de sidste 5 års nyheder, og hvad ser vi frem mod af nye behandlingsmuligheder i den kommende tid.

Søndag møder vi Jeanett Kertevig, specialsygeplejerske Vejle Sygehus og fortæller om komplementærbehandling i forbindelse med et kræftforløb.

Pris kr. 1050,00.

DBO's Årsmøde og Generalforsamling bliver afholdt 11-12 marts 2023, Hotel Scandic i Kolding

DBO's Årsmøde og Generalforsamling bliver afholdt 11-12 marts 2023, Hotel Scandic i Kolding
Årsmøde 2022

Tidspunkt og lokation er på plads for årsmødet 2023, og programmet er næsten klar. Glæd jer til et par gode dage i godt selskab til marts.

Hold øje med kalenderen, hvor vi lægger program og tilmeldingslink, når vi er klar.

Nordisk Brystkræftkonference Helsinki 16-18 September

Nordisk Brystkræftkonference Helsinki 16-18 September

Dette års nordiske brystkræftkonferences overordnede tema vedrører de mere bløde ting, såsom hvordan man bedst lever videre efter en brystkræftdiagnose; hvordan sygdommen forenes med arbejde, og hvordan man får et godt liv i forhold til behov for forskellige former for støtte. Derudover er der et indlæg om betydningen af kunst og støtte fra ligesindede for livskvaliteten. De øvrige nordiske lande har hver et indlæg den sidste dag, hvor de kan fortælle om organisationernes fokus.

Hold øje med hjemmesiden - vi fortæller mere efter konferencen.

 

 

DBO's deltagelse på Danske Kræftforskningsdage

DBO's deltagelse på Danske Kræftforskningsdage

Danish Comprehensive Cancer Center og Danske Multidisciplinære Cancer Grupper arrangerer hvert år i august Danske Kræftforskningsdage.

Her mødes læger, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer og skaber rammerne for mere vidensdeling og større samarbejde på tværs af faggrupper, specialer og regioner – til gavn for patienterne.

DBO deltog i år med en stand i foyeren sammen med andre organisationer. Grethe Dahlquist og Lene Kaa Meier fra DBO's bestyrelse deltog i konferencen og var i dialog med de mange mennesker, der kom forbi standen i løbet af de to dage.

DBO i medierne

DBO i medierne

Selv om det har været en varm sommer, fik vi ikke lov at holde helt fri. Journalister fra TV2 Fyn og DRP4 kontaktede os for at få interviews om henholdsvis lang ventetid på rekonstruktion i Svendborg og manglende overholdelse af standardbehandlingstiden i Region Hovedstaden.

Anja og Camilla stillede op og gav deres kommentarer til de to problemstillinger.

Se artikel om ventetid på rekonstruktion via linket og find interviewet fra DRP4 her.

 

DBO's Kalender

DBO's kredse og MBC gruppe er klar til at møde jer i efteråret

Check listen og se om der er noget for dig

30. august 2022: Kreds Fyn - Gåture ved Christiansminde

6. september 2022: Kreds Fyn - Hjælp til Senfølger

8. september 2022: Kreds Midt-Vest - Wellness aften i Sydthy Kurbad

12. september 2022: Kreds Roskilde - Psykiske og fysiske påvirkninger af behandling

12. September 2022: Kreds Trekantområdet - UDFLUGT TIL JERNALDERBYEN I VINGSTED

26. september 2022: Kreds Hovedstaden - Yogaaften for brystopererede

27. september 2022: Kreds Fyn - Gåture ved Christiansminde

28. september 2022: Kreds Aarhus - Foredrag om arvelig brystkræft

29. september 2022: Kreds Trekantområdet - BRYSTREKONSTRUKTION OG KIRURGISK BEHANDLING AF BRYSTKRÆFTRELATERET LYMFØDEM

4. oktober 2022: Kreds Fyn - Spa og wellness

4. oktober 2022: Kreds Aarhus - Brystrekonstruktion - en aften med professor og overlæge Tine Engberg Damsgaard

6. oktober 2022: Kreds Midtvest - Psykoterapi og stresscoaching

11. oktober 2022: Kreds Hovedstaden - Workshop - Repurposed drugs

24. oktober 2022: Kreds Roskilde - pas på dig selv forever, forkælelsesaften om Aloe Vera

25. oktober 2022: Kreds Fyn - Gåture ved Christiansminde

9. november 2022: Kreds Aarhus - styrketræning

12.-13. november 2022: MBC seminar - PERSPEKTIVER I UDREDNING OG BEHANDLING AF MBC

15. november 2022: Kreds Fyn - Brystkræft og Diabetes

15. november 2022: Kreds Hovedstaden - RAMT PÅ SEKSUALITET EFTER DIAGNOSEN BRYSTKRÆFT?

16. november 2022: Kreds Trekantområdet - Brystkræft og status på den neoadjuverende behandling

5. december 2022: Kreds Roskilde - Julehyggemøde

24. januar 2023: Kreds Fyn - Kan vægttab bedre risiko og prognose ved kræft

 

 

 

Praktisk

Det er nemt at støtte DBO

Det er nemt at støtte DBO

DBO vil gerne have flere medlemmer. DBO vil gerne gøre mere for medlemmerne. Mere lighed i behandling over hele landet, adgang til nye behandlinger, flere medlemsaktiviteter. Dette kræver økonomiske og menneskelige ressourcer. Vi arbejder derfor på at gøre det nemmere at støtte DBO økonomisk,via donationer, testamenterede midler, udvidede muligheder for medlemsskab mm.

 

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Vil du være en del af en af DBO's 9 kredse? Så kig på kredssiden og find din lokale kreds. Du kan både læse om de enkelte kredse på hjemmesiden og på de enkelte kredses Facebooksider. På den måde kan du blive en del af det sociale fællesskab ved at deltage i aktiviteter og debatter.

 

 

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger eller melde dig ind. Hvis ikke du allerede har et login kan du indtaste din e-mail og klikke på 'glemt adgangskode', så får du mulighed for at lave en kode.

HUSK at kontrollere at din mailadresse og din adgangskode er stavet korrekt. Hvis man skriver forkert, kan man ikke logge ind!

VI MANGLER STADIG AT FÅ MAILADRESSER PÅ MANGE MEDLEMMER!

DU KAN SENDE DEN TIL DBO@BRYSTKRÆFT.DK

 

DBOnyt udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

DBOnyt udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer i slutningen af måneden. Deadline for materiale og forslag til næste måneds nyhedsbrev er d. 10. i måneden.

Har du forslag til indhold så send det meget gerne til dbo@brystkræft.dk.

 

facebook

Redaktion: Randi Krogsgaard, rakr@brystkræft.dk