BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenPressekontakt og nyhedsarkivBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem

Støt Brystkræftforeningen med en donation

Brystkræftforeningen finansierer sine aktiviteter gennem et beskedent medlemsgebyr, fundraising og midler, der doneres som støtte til foreningen via vores formular neden for eller via Mobile Pay nr. 25207 (angiv navn og mrk. betalingen støtte)

De indsamlede støttemidler anvendes som egenfinansiering i forbindelse med foreningens aktiviteter i form af fx. årsmøde og generalforsamling samt kampagner og kommunikationsaktiviteter.

Vi arbejder hele tiden på at udvide spektret af aktiviteter og indsatser og er modtager derfor gerne donationer og testamenterede midler.

Testamenterede midler har vi mulighed for at give videre til forskningsprojekter.

Har du et ønske om at støtte foreningen, skal du benytte vores formular, som du finder i den blå boks i højre spalte her på siden. Tryk på 'Bidragsydere' og formularen kan udfyldes

Har du spørgsmål kan du skrive til sekretariatet på kontakt@brystkraeft.dk.

Vil du give et bidrag til Brystkræftforeningen inden nytår - så udfyld formularen her

Hvem kan være bidragsyder (tidligere hed det støttemedlem)?
Alle der ønsker at støtte Brystkræftforeningens arbejde kan blive bidragsyder. Vi er dybt taknemmelige for hvert et bidrag og opfordrer derfor alle, der ønsker at støtte arbejdet for brystkræftramte i Danmark til at indbetale et bidrag på minimum 200 kroner eller mere, gerne en gang om året og inden 31.12.

Brystkræftforeningen er i henhold til Ligningslovens § 8A efter ansøgning optaget på SKATs liste over almennyttige foreninger, som er berettigede til at modtage gaver med fradragsret for gavegiveren.

Du kan få fradrag på op til 18.300 kr. i 2024. Læs mere her.

Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver. Fradragsbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20.

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter LL § 8 A, stk. 2, betyder desuden, at foreningen bliver fritaget for at betale boafgift af arv mv., som tilfalder foreningen.

Der er følgende betingelser for fradrag for gaver efter LL § 8 A:

  • Gavemodtageren, i dette tilfælde Brystkræftforeningen, er godkendt af Skattestyrelsen som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen.
  • Foreningen mv. skal indberette indbetalingen til Skattestyrelsen i overensstemmelse med SIL § 26.

For at vi kan modtage gaver, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Foreningen skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.
  • Foreningen skal dokumentere at den modtager mere end 100 gavebeløb på minimum 200 kroner om året.
  • Foreningen skal have en demokratisk valgt bestyrelse.
  • Foreningen skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer.

 

Give en gave ved at udfylde formularen

påfør dit CPR nummer og træk beløbet fra i skat

close
Søg på dette site