Nyhedsbrev April 2022 - Dansk
29. apr 2022

Velkommen til Dansk Brystkræft Organisations nyhedsbrev april 2022

Velkommen til Dansk Brystkræft Organisations nyhedsbrev april 2022

Dansk Brystkræft Organisations bestyrelse holdt seminar i april i Middelfart, hvor de tre nye bestyrelsesmedlemmer blev modtaget og integreret i bestyrelsens arbejde.

I april ændrede vi desuden foreningens mailadresser, så adresserne slutter med @brystkræft.dk ligesom hjemmesiden (dvs. 'æ' fremfor 'ae')!

Kredsarbejdet er i fuld gang med aktiviteter landet over - og i starten af april var Kreds Trekantområdet, Kreds Aarhus og Kreds MidtVest på kursus i hjemmesideredigering, så de selv kan opdatere kalender og lægge informationer på deres kredssider på hjemmesiden.

DBObladets næste nummer er i produktion. Igen et spændende nummer med informative artikler, som bliver udgivet inden sommer.

God læsning!

Bestyrelsesseminar i Middelfart

Bestyrelsesseminar i Middelfart
DBO's bestyrelse 2022

På bestyrelsesseminaret d. 23.-24. april var et vigtigt emne at identificere DBO's mærkesager og udvælge dem, der skal være i fokus i de kommende år. Bestyrelsen identificerede via en brainstormingproces ialt 10 mærkesager, hvoraf tre efter blev udvalgt som de vigtigste at arbejde med i første omgang.

De mærkesager, vi vil arbejde med er

  • Bedre screeningsprogram
  • God inddragelse af den brystkræftramte i behandlingen
  • Hurtigere adgang til den nyeste behandling

Grethe Dahlquist kredskoordinator

Grethe Dahlquist kredskoordinator

Grethe Dahlquist, bestyrelsesmedlem i DBO er udpeget som koordinator for DBO's kredse i forhold til bestyrelsen. Alle kredse har dermed én fast fælles kontaktperson.

 

Camillas historie på podcast

Camillas historie på podcast

DBO's næstformand Camilla Sander har fortalt sin historie på en Podcast udgivet af SundhedsTV. Historien er et væsentligt bidrag til forståelsen af, hvordan virkeligheden er, når man bliver diagnosticeret og udredt for brystkræft, og så derudover har metastaserende brystkræft.

 

Region Hovedstaden bruger kunstig intelligens

Region Hovedstaden bruger kunstig intelligens

Der er i stigende grad problemer med at rekruttere personale til at bedømme røntgenbilleder, taget ved mammografi.

Region Sjælland er fx langt bagud i forhold til standardtiderne.

En løsning på personalemanglen kan være at bruge kunstig intelligens. Region Hovedstaden har taget têten og sat et projekt i gang med brug af kunstig intelligens med henblik på at implementere det som fast procedure. Og resultaterne er lovende.

Populærvidenskabelige foredrag på ESTRO

Populærvidenskabelige foredrag på ESTRO

En stor kongres om strålebehandling (European Society for Therapaeutic Radiology and Oncology, ESTRO) afholdes i Bella Center, København i begyndelsen af maj. Som noget helt nyt er der tre eftermiddage fra 15-17 arrangeret populærvidenskabelige foredrag for patienter, pårørende og andre interesserede - man kan møde op eller deltage online.

Det er gratis at deltage - og ingen tilmelding.

DBO's medlemmer får næste nummer af DBObladet i juni

DBO's medlemmer får næste nummer af DBObladet i juni

GLÆD JER til det kommende nummer af DBObladet - endnu et nummer med masser af information og historier, man kan blive inspireret af.

Læs om hvad det betyder med fysisk aktivitet, job og kræft, sygdom og sorg, portræt af vores svenske søsterorganisation og meget mere.

DBObladet sendes til alle medlemmer af Dansk Brystkræft Organisation

Forsidebilledet er fra februarnummeret.

Kommer du til FOLKEMØDET 2022? Så læg vejen forbi vores debatter!

Kommer du til FOLKEMØDET 2022? Så læg vejen forbi vores debatter!

Vi er i fuld gang med forberedelserne til Folkemødet. DBO selv tegner sig for to debatter og har fået hjælp af Medicinske Tidsskrifter til at afholde en tredje. Derudover er vi også 'på' i en debat hos Kræftens Bekæmpelse. Vores debatter foregår fredag d. 17.6 om eftermiddagen (om behandling af metastaserende brystkræft - DBO & KIU (Kvinder med kræft i underlivet)) og lørdag d. 18.6 om formiddagen (emner: ulighed i sundhed (Kræftens Bekæmpelse), patientinddragelse i beslutning om behandling og diagnostik og udredning af brystkræft (begge DBO)).

DBO's Kalender

Praktisk

Det er nemt at støtte DBO

Det er nemt at støtte DBO

DBO vil gerne have flere medlemmer. DBO vil gerne gøre mere for medlemmerne. Mere lighed i behandling over hele landet, adgang til nye behandlinger, flere medlemsaktiviteter. Dette kræver økonomiske og menneskelige ressourcer. Vi arbejder derfor på at gøre det nemmere at støtte DBO økonomisk,via donationer, testamenterede midler, udvidede muligheder for medlemsskab mm.

 

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Vil du være en del af en af DBO's 9 kredse? Så kig på kredssiden og find din lokale kreds. Du kan både læse om de enkelte kredse på hjemmesiden og på de enkelte kredses Facebooksider. På den måde kan du blive en del af det sociale fællesskab ved at deltage i aktiviteter og debatter.

 

 

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger eller melde dig ind. Hvis ikke du allerede har et login kan du indtaste din e-mail og klikke på 'glemt adgangskode', så får du mulighed for at lave en kode.

VI MANGLER STADIG AT FÅ MAILADRESSER PÅ MANGE MEDLEMMER!

DU KAN SENDE DEN TIL DBO@BRYSTKRÆFT.DK

 

Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer i slutningen af måneden. Deadline for materiale og forslag til næste måneds nyhedsbrev er d. 10. i måneden.

Har du forslag til indhold så send det meget gerne til dbo@brystkræft.dk.

 

facebook

Redaktion: Randi Krogsgaard, rakr@brystkræft.dk