Brystkræftforeningens Nyhedsbrev September 2023 - Dansk
28. sep 2023
Brystkræftforeningens Nyhedsbrev September 2023
Brystkræftforeningens Nyhedsbrev September 2023

September måned har budt på flere aktiviteter, vores kampagne "Livet er for smukt" har været sendt ud gennem hele september på de sociale medier Facebook, Instagram og Linkedin samtidig med at vi har bragt de enkelte kampagneelementer i nyhederne. Vi har fået meget respons på denne kampagne og ser på resultaterne.

Vores #GivOsTid kampagne har vakt opsigt, og vi arbejder nu videre med at fokusere på adgangen til nye lægemidler. Helt konkret har dette betydet, at vores formand, Anja Skjoldborg Hansen fik optaget et indlæg i Altinget Sundhed, bl.a. inspireret af Onkologisk Tidsskrifts nyhedsbrev d. 10. september 2023. Nyhedsbrevet kunne fortælle at danske brystkræftpatienter udelukkes fra internationale studier. Dette har yderligere givet anledning til interview til Berlingske Tidende. Et god eksempel på, at Brystkræftforeningen er med i det medieflow, der bliver skabt omkring brystkræft.

Derudover har vi udvalgt en ny repræsentant til fagudvalget vedr. Brystkræft i Medicinrådet. Mød hende her i nyhedsbrevet.

Og så er Magasinet Brystkræft nr. 70 snart at finde i postkassen.

God læsning!

 

 

#LivetErForSmukt kampagnen fik god respons

#LivetErForSmukt kampagnen fik god respons

I september måned lancerede Brystkræftforeningen i samarbejde med en lægemiddelvirksomhed kampagnen "Liver er for smukt". Kampagnen består af 6 videointerviews med kvinder med metastaserende brystkræft. Den blev blev lanceret på Facebook, Instragram og Linkedin og i gennemsnit nåede hver video ud til ca. 70.000 Facebookbrugere.

Stor tak til Heidi, Henriette, Lene, Lisbeth, Merete og Wicky for at gøre dette muligt.

Tak til de fem pårørende, vi så i sommerens #GivOsTid kampagne

Tak til de fem pårørende, vi så i sommerens #GivOsTid kampagne

Brystkræftforeningen lancerede i juni måned kampagnen #GivOsTid, der vedrører adgang til nye lægemidler. og som var målrettet politikere, sundhedspersonale og meningsdannere. Det har givet god respons, og der foregår nu en del opfølgende aktiviteter som opfølgning på kampagnen.

Formand Anja Skoldborg Hansen fik bl.a. et indlæg i Altinget Sundhed som opråb til politikerne med overskriften:

Brystkræftforeningen i opråb til politikerne: Når det kommer til brystkræft, er Danmark ved at være et behandlingsmæssigt U-land

Brystkræftforeningen har tilbudt, at andre kræftforeninger kan bruge #GivOsTid som model for en tilsvarende kampagne. Nogle af dsse foreninger vil formentlig tage bolden op i nær fremtid.

Tak til Anne, Anne-Marie, August, Lars og Nina for at være ansigter på #GivOsTid.

25 år med banebrydende HER2 behandling

25 år med banebrydende HER2 behandling

Det monoklonale antistof Trastuzumab til behandling af brystkræft af typen HER2+ fejrer 25 års jubilæun i år. Trods sværdslag og snak om for høj en pris samt frygt for øget arbejdsbyrde i hospitalslaboratorierne, blev Trastuzumab taget i brug for 25 år siden.

Ifølge eksperterne er det af de mest betydningsfulde kræftlægemidler, der er blevet udviklet i nyere tid. Det har haft stor effekt på risikoen for tilbagefald af HER2 positiv brystkræft og derved på overlevelsen. Samtidig har dette lægemiddel banet vej for nye måder at tænke på i udviklingen af nye kræftlægemidler.

Lena og Birgit repræsenterer nu sammen Brystkræftforeningen i Medicinrådet

Lena og Birgit repræsenterer nu sammen Brystkræftforeningen i Medicinrådet

Birgit Arentoft har fået følgeskab af en ny kollega Lena Y. Pedersen som repræsentant i Medicinrådets fagudvalg for brystkræft.

Lena blev udpeget af bestyrelsen i fællesskab. Der var mange gode kandidater med sammenlignelige profiler, så små ting blev afgørende, herunder personlig erfaring med sygdomsforløb.

Begge repræsentanter er udpeget for i 2 år med mulighed for forlængelse. Som repræsentant i fagudvalget, skal man bidrage med viden om patientperspektivet i forbindelse med vurdering af ny medicin eller en behandlingsvejledning inden for et specifikt område.

Medicinrådet lægger vægt på, at repræsentanterne har egne erfaringer som kræftpatienter samt en bred viden om patientperspektivet inden for sygdomsområdet. Desuden er det uhyre vigtigt, at repræsentanterne har en faglig baggrund, der sætter dem i stand til at sætte sig ind i store mængder forskningsmateriale samt at være i stand til at tale om det med læger og andre fagfolk.

Årsmøde og generalforsamling 2024

Årsmøde og generalforsamling 2024

Årsmødet i 2024 bliver anderledes end det plejer. Det bliver nemlig afholdt på en enkelt dag d. 9 marts 2024. Lokaliteten er det tidligere Comwell i Sorø.

Årsmødet starter med frokost og afsluttes med middag, herefter er det muligt at overnatte for en pris på 900 kr. for et værelse. Ønsker du at overnatte skal du derfor booke værelse i forbindelse med tilmeldingen i kalenderen og betale til Brystkræftforeningen. Så sørger vi for at bestille.

Louise Schelde Frederiksen fra Human Rise holder foredrag. Louise er jurist, cand.jur. og lektor i jura. Human Rise en velgørende organisation stiftet af familien Schelde Frederiksen i 2021. Organisationen støtter sygdomsramte familier med juridisk rådgivning i jobcentersager og værdifulde arrangementer til børn af sygdomsramte forældre.

Donationer betyder, vi kan arbejde for sagen

Donationer betyder, vi kan arbejde for sagen

Vi modtager gerne donationer på kr. 200,- eller mere hele året.

Brystkræftforeningen ansøger hvert år om støtte fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse. Den støtte, vi får svarer, til den støtte andre kræftforeninger får.

Derudover samler vi midler ind på anden vis til at finansiere vores aktiviteter, der kommer brystkræftramte til gode.

Som non-profit organisation skal Brystkræftforeningen hvert år bl.a. dokumentere, at mindst 100 mennesker hver har doneret mindst 200,- kr. til foreningen.

Hvis du vil støtte os, kan du indbetale på flere måder

  • Via formular på hjemmesiden.
  • Oprette en såkaldt Fundraiser på Facebook
  • Betale via Mobile Pay nr. 25207/mrk. støtte.

Mød Brystkræftforeningens kredse i 2023

Hvor finder du din lokale kreds?

Hvor finder du din lokale kreds?

Vil du være en del af en af Brystkræftforeningens lokalkredse? Så kig på kredssiden og find din lokale kreds. Du kan både læse om de enkelte lokalkredse på hjemmesiden og på de enkelte lokalkredses Facebooksider. På den måde kan du blive en del af det sociale fællesskab ved at deltage i aktiviteter og debatter.

 

 

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger eller melde dig ind. Hvis ikke du allerede har et login kan du indtaste din e-mail og klikke på 'glemt adgangskode', så får du mulighed for at lave en kode.

HUSK at kontrollere at din mailadresse og din adgangskode er stavet korrekt. Hvis man skriver forkert, kan man ikke logge ind!

VI MANGLER STADIG AT FÅ MAILADRESSER PÅ MANGE MEDLEMMER!

DU KAN SENDE DEN TIL Kontakt@brystkraeft.dk

Vil du være medlem af Brystkræftforeningen?

Du kan melde dig ind i Brystkræftforeningen på vores hjemmeside - klik på dette link og du finder en formular, du skal udfylde.

Bemærk: Du betaler medlemsgebyret ved tilmelding enten ved brug af Dankort ELLER ved at sætte kryds i FAKTURA.

VIGTIGT: BRUG FORMULAREN FOR AT BLIVE REGISTRERET OG BRUG IKKE BRYSTKRÆFTFORENINGENS KONTONUMMER !

Brystkræftforeningens nyhedsbrev udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Brystkræftforeningens nyhedsbrev udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer i slutningen af måneden. Deadline for materiale og forslag til næste måneds nyhedsbrev er d. 10. i måneden.

Har du forslag til indhold, så send det meget gerne til kontakt@brystkraeft.dk.

Alle også ikke-medlemmer kan abbonnere på Brystkræftforeningens nyhedsbrev. Får du det ikke allerede, Så kan du TILMELDE dig nyhedsbrevet her.

Nordisk Nyhedsbrev: Nordic Breastcancer #2 er udkommet

Nordisk Nyhedsbrev: Nordic Breastcancer #2 er udkommet

Det nordiske nyhedsbrev om brystkræft nr. 2 er udkommet. Læs det via linket og tilmeld dig på selve hjemmesiden, så får du det direkte i din indbakke.

 

 

 

 

 

facebook

Redaktion: Randi Krogsgaard, rakr@brystkraeft.dk