DBOnyt Januar 2023 - Dansk
31. jan 2023

Velkommen til DBOnyt januar 2023

Velkommen til DBOnyt januar 2023

Dansk Brystkræft Organisation ønsker hermed alle læsere velkommen til et 2023, der startede i stor spænding. Årsagen til dette var, at Medicinrådet d. 25. januar skulle beslutte om lægemidlet Trastuzumab Deruxtecan kunne godkendes til behandling af HER2-positiv brystkræft med spredning. Læs hvordan det gik her i nyhedsbrevet.

Vi er godt i gang med at planlægge årsmøde og ser frem til at se rigtig mange medlemmer de to dage i midt marts, hvor vi mødes i Kolding. I år har vi flere udstillere end tidligere, så der bliver noget at se på i pauserne.

Vi indkalder desuden til Generalforsamling, som vil finde sted lørdag d. 11. marts. Bemærk, at hvis du ønsker at deltage i Generalforsamlingen men ikke i årsmødet, skal du tilmelde dig på vores mailadresse DBO@brystkræft.dk.

Kredsene har annoncer for deres aktiviteter i foråret i det DBOblad, der bliver udgivet nu, men du kan også finde de forskellige aktiviteter på hjemmesiden og her i nyhedsbrevet - allernederst.

Sidst men ikke mindst - DBObladet februar 2023 er på gaden og ligger nok snart i din postkasse.

God læsning!

 

Endelig blev Trastuzumab Deruxtecan godkendt til brug i Danmark

Endelig blev Trastuzumab Deruxtecan godkendt til brug i Danmark
Ann Søgaard Knop

Dansk Brystkræft udsendte en pressemeddelelse da Medicinrådet offentliggjorde deres beslutning om at anbefale brug af lægemidlet Trastuzumab Deruxtecan til behandling af kvinder med HER2-positiv brystkræft med spredning.

En stor nyhed, som affødte medieomtale i flere landsdækkende medier.

Ann Knop, overlæge, PhD, formand for Medicinsk Udvalg, Danish Breast Cancer Group udtalte sig i pressemeddelelsen.

Trastuzumab Deruxtecan har fået markedsføringstilladelse til behandling af HER2-LOW i Europa

Trastuzumab Deruxtecan har fået markedsføringstilladelse til behandling af HER2-LOW i Europa

Mens vi glædede os over, at danske brystkræftramte med HER2-positiv brystkræft med spredning endelig kan få behandling medTrastuzumab Deruxtecan, tikkede nyheden ind om, at lægemidlet har fået europæisk markedsføringstilladelse af EMA (det europæiske lægemiddelagentur) til brug i behandlingen af såkaldt HER2-Low brystkræft med spredning. For at lægemidlet kan tages i brug i Danmark til behandling af HER2-Low skal det godkendes til denne indikation af Medicinrådet.

Dansk Brystkræft Organisation indkalder til ordinær generalforsamling d. 11. marts

Dansk Brystkræft Organisation indkalder til ordinær generalforsamling d. 11. marts

Et væsentligt punkt på Generalforsamlingen er valg til bestyrelsen.

Dansk Brystkræft Organisation har altid brug for aktive bestyrelsesmedlemmer/suppleanter, som vil være del af det værdifulde arbejde for personer med brystkræft eller arveligt forhøjet risiko for at få det.

Er DU interesseret i at være med til at sætte DBO's dagsorden og arbejde for vores medlemmer i hele landet, så skriv endelig til os på dbo@brystkræft.dk, og fortæl lidt om dig selv, husk at angive telefonnummer, så ringer vi dig op.

Bestyrelsen har et par forslag til vedtægtsændringer, som du kan se her. Derudover stiller bestyrelsen forslag om erhvervelse af et fritidshus som medlemmer af foreningen kan leje. Se forslag her.

Der er stadig ledige pladser på årsmødet 11-12 marts 2023 i Kolding

Der er stadig ledige pladser på årsmødet 11-12 marts 2023 i Kolding

Kom med til årsmødet i Kolding og så en god oplevelse med samvær og gode foredrag - som noget nyt vil vi lave en sangworkshop - dette fordi sang og måske især sang sammen med andre er en dejlig måde at styrke livsglæden på.

Sundhed og livsglæde efter en brystkræftdiagnose

Tilmeld dig via linket SENEST 4. februar !

BEMÆRK! Ved tilmelding skal man klikke på 'TILMELD' i selve opslaget. En formular kommer frem. Udfyld formularen og vælg betalingsform: Dankort ELLER faktura (ved faktura betaler du, når fakturaen er modtaget).

BETAL IKKE DIREKTE TIL DBOs KONTONUMMER!!

Seminar om MBC og senfølger 25 marts

Seminar om MBC og senfølger 25 marts
Anders Bonde

Dansk Brystkræft Organisations Senfølgergruppe og MBC-gruppen tilbyder i fællesskab seminar i Middelfart d. 25. marts, hvor der udover oplæg om senfølger er YOGA på programmet.

Professor Anders Bonde Jensen, Aarhus Universitet vil bl.a. tale om sammenhængen mellem de forskellige behandlinger og konkrete senfølger.

Deadline for tilmelding 21. februar!

Rekruttering til klinisk forskningsprojekt

Rekruttering til klinisk forskningsprojekt
Signe Borgquist

Vi får i øget omfang henvendelser vedrørende forskningsprojekter, hvor forskeren søger brystkræftramte til at deltage i et klinisk forsøg. Lige nu søger professor Signe Borgquist, Aarhus Universitetshospital kvinder med østrogenfølsom brystkræft til at deltage i et forsøg med behandling med kolesterolsænkende medicin.

 

DBObladet nr. 68 er udkommet

DBObladet nr. 68 er udkommet

Læs bl.a. om senfølger og arbejde, vores finske søsterorganisation, kredsseminar, nordisk konference i Finland og konference i Barcelona og meget mere.

 

 

 

 

 

 

 

Efterlysning: Til tema i DBObladet om senfølger søger vi en brystkræftramt kvinde

Efterlysning: Til tema i DBObladet om senfølger søger vi en brystkræftramt kvinde

Vores journalist Charlotte Holst arbejder på et tema om senfølger til næste nummer af DBO bladet - i den sammenhæng søger hun en brystkræftramt kvinde (eller tidligere ramt), der har fået god hjælp ved at være tilknyttet en senfølgeklinik og som har lyst til at fortælle om det i et interview til DBO-bladet.

Skriv til Charlotte på: carlaholst@gmail.com eller ring på: 23237760.

 

SundhedsTV udgiver podcast om arvelig brystkræft

SundhedsTV udgiver podcast om arvelig brystkræft

Cille har en arveligt betinget forhøjet risiko for at få brystkræft. Hun har fjernet sine bryster for at forebygge udviklingen af kræft og fortæller i podcasten om, hvordan det er at blive opereret uden at være syg og om hvordan hun langsomt er ved at vænne sig til sin nye krop.

Donationer til DBO

Donationer til DBO

Vi modtager gerne donationer á kr. 200,- hele året. Dette for at kunne opretholde vores status som non-profit organisation, hvor vi hvert år skal dokumentere, at mindst 100 mennesker hver har doneret mindst 200,- kr. til foreningen. Det er det beløb, som giver os mulighed for fortsat at arbejde for brystkræftsagen.

Vi opfordrer derfor alle, der har mulighed for og lyst til det, til at bidrage - I kan indbetale via vores formular på hjemmesiden.

Det er også muligt at oprette en såkaldt Fundraiser på Facebook - og på den måde bidrage til indsamling til Dansk Brystkræft Organisation.

 

DBO's kredse er klar til at møde jer i foråret 2023

Check listen og se om der er noget for dig

2. februar 2023: Kreds Trekantområdet - Frygt for tilbagefald - lukket for tilmeldinger

2.februar 2023: Kreds MidtVest - Inshop lingeri butik

6. februar 2023: Kreds Roskilde - Bevægelse er sundt

7. februar 2023: Kreds Aarhus - Lymfødem

7. februar 2023: Kreds Aarhus - Lymfødem: En aften med fysioterapeut Anne Houmann

27. februar 2023: Kreds Fyn - Bliv klogere på Aloe Vera

2. marts 2023: KredsTrekantområdet - Kom og hør om mulige reaktioner efter et behandlingsforløb for brystkræft

2. marts 2023: Kreds MidtVest - Kloge, varme hænder

7. marts 2023: Kreds Hovedstaden - BRYSTKRÆFT MED SPREDNING/METASTATISK BRYSTKRÆFT

20. marts 2023: Kreds Roskilde - "Udstråling, selvtillid og power" stylecoach Gitte M.

21. marts 2023: Kreds Fyn - brystkræftpatienter kan nu få hjælp med fysiske, psykiske og sociale senfølger

25. marts 2023: MBCgruppe og Senfølgergruppe: Dagsseminar i Middelfart - senfølger og YOGA

28. marts 2023: Kreds Fyn - gåtur ved Christiansminde

11. april 2023: Kreds Hovedstaden: BRYSTREKONSTRUKTION OG KIRURGISK BEHANDLING AF BRYSTKRÆFTRELATERET LYMFØDEM

12. april 2023: Kreds Trekantområdet - I samarbejde med Genetik gruppen i DBO og Kreds Fyn ”Etik og genetik!

24. april 2023: Kreds Roskilde: NYT BADETØJ OG LINGERI

24. april 2023: Kreds Aarhus: SENFØLGER EFTER BRYSTKRÆFT, - HVAD VED VI OG HVAD VED VI IKKE

25. april 2023: Kreds Fyn - Gåtur ved Christiansminde

11. maj 2023: Kreds Trekantområdet Udflugt til Tørskind Grusgrav - Skulpturpark med Robert Jakobsen og Jean Clareboudt landskabsskulpturer, Egtved

22. maj 2023: Kreds Fyn - Ladywalk Odense

22. maj 2023: Kreds MidtVest: Ladywalk/Agger

22. maj 2023: Kreds Hovedstaden - Ladywalk på Amager 2023

 

 

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Hvor finder du din lokale DBOkreds?

Vil du være en del af en af DBO's kredse? Så kig på kredssiden og find din lokale kreds. Du kan både læse om de enkelte kredse på hjemmesiden og på de enkelte kredses Facebooksider. På den måde kan du blive en del af det sociale fællesskab ved at deltage i aktiviteter og debatter.

Bemærk!

DBO er ved at oprette en kreds i Nordjylland med base i Aalborg - hold øje med hjemmesiden og Facebook.

 

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger eller melde dig ind. Hvis ikke du allerede har et login kan du indtaste din e-mail og klikke på 'glemt adgangskode', så får du mulighed for at lave en kode.

HUSK at kontrollere at din mailadresse og din adgangskode er stavet korrekt. Hvis man skriver forkert, kan man ikke logge ind!

VI MANGLER STADIG AT FÅ MAILADRESSER PÅ MANGE MEDLEMMER!

DU KAN SENDE DEN TIL DBO@BRYSTKRÆFT.DK

 

Vil du være medlem af Dansk Brystkræft Organisation?

Du kan melde dig ind i Dansk Brystkræft Organisation på vores hjemmeside - klik på dette link og du finder en formular, du skal udfylde.

Bemærk: Du betaler medlemsgebyret ved tilmelding enten ved brug af Dankort ELLER ved at sætte kryds i FAKTURA.

VIGTIGT: BRUG FORMULAREN FOR AT BLIVE REGISTRERET OG BRUG IKKE DANSK BRYSTKRÆFT ORGANISATIONS KONTONUMMER !

DBOnyt udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

DBOnyt udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer i slutningen af måneden. Deadline for materiale og forslag til næste måneds nyhedsbrev er d. 10. i måneden.

Har du forslag til indhold så send det meget gerne til dbo@brystkræft.dk.

 

facebook

Redaktion: Randi Krogsgaard, rakr@brystkræft.dk