Nyhedsbrev december 2021 - Dansk
12. nov 2021

Velkommen til Dansk Brystkræft Organisations nyhedsbrev december 2021

Velkommen til Dansk Brystkræft Organisations nyhedsbrev december 2021

Glædelig jul og tak for 2021

Året går på hæld, og DBO kan se tilbage på et lidt alternativt men også meget travlt år. Det startede i coronaens tegn, årsmødet måtte aflyses, samtidig kunne generalforsamlingen ikke udsættes yderligere. Den blev derfor holdt virtuelt og deltagerne, herunder flere nye bestyrelsesmedlemmer, måtte følge med, præsentere sig og stemme online.

Danmark var stadig i nedlukningsmode, da DBO stod over for et formandsskifte, Henriette Spang Sørensen tog tørnen fra marts til september, hvorefter Anja Skjoldborg Hansen overtog stafetten. Samtidig fik DBO ny hjemmeside og økonomisystem, som stadig er under implementering, ny kasserer og bogholder, etablerede sekretariatsfunktion, har fået de første virksomhedsmedlemmer, etablerede en MBC-gruppe og intensiverede fokus på de nationale forhold vedrørende brystkræftdiagnostik og behandling, herunder Medicinrådets godkendelser af nye lægemidler.

Her i efteråret er kredsaktiviteterne kommet i gang igen, og vi ser frem til et fysisk årsmøde og generalforsamling i marts 2022, og til at DBO bliver endnu mere synlig - kredsene har fået deres egen side på hjemmesiden, der er oprettet Facebookgrupper og Facebooksider til alle kredse og meget mere.

Vi glæder os til at ses igen i det nye år og ønsker hermed alle vores læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Vi håber at se dig til årsmødet 12. - 13. marts 2022

Vi håber at se dig til årsmødet 12. - 13. marts 2022

Vi er godt i gang med forberedelserne til vores årsmøde og glæder os over, at tilmeldingerne løbende kommer ind.

Har du endnu ikke tilmeldt dig, så klik på 'tilmeld til årsmødet' herunder og udfyld formularen.

Vi ændret programmet, idet vi har inviteret skuespiller Christina Selden til at vise sit monologstykke 'Hvorfor mig' søndag morgen d. 13. marts.

Christina er selv behandlet for brystkræft og bruger sine erfaringer kreativt.

Se mere om stykket her.

 

Vil du udstille på årsmødet i marts?

Vil du udstille på årsmødet i marts?

Vi har stadig plads til et par udstillere på DBO's årsmøde, der afholdes 12-13 marts 2022.

En stand koster 2.000 kr.

Årsmødet afholdes i Fredericia, og der er udstilling om lørdagen d. 12 marts 2022, hvor deltagerne kommer kl. 11.

Udstillere inviteres til at komme fra kl.10, og udstillingen lukker kl. 16.30.

Der bliver stillet et bord til rådighed, og man kan medbringe roll-ups - er der behov for adgang til el, skal vi vide det i forvejen.

Kontakt Randi Krogsgaard på rakr@brystkraeft.dk vedrørende en udstillingsstand.

Gør en forskel - meld dig til bestyrelsen

Gør en forskel - meld dig til bestyrelsen

Vi gentager opfordringen til at stille op til DBOs bestyrelse.

Vi har plads til nye kræfter, og søger derfor medlemmer, som vil stille op til generalforsamlingen d. 12. marts 2022 og være med til at tegne DBO fremadrettet.

Bestyrelsen har ni medlemmer inklusive formand og næstformand.

Det frivillige bestyrelsesarbejde omfatter udover deltagelse i ca. fem årlige bestyrelsesmøder deltagelse i et eller flere underudvalg efter interesse.

DBO, der er en aktiv medlemsorganisation med målrettede medlemsaktiviteter, følger med i, hvad der sker på brystkræftområdet i Danmark og søger indflydelse dér, hvor det er muligt.

Har du lyst og overskud til at være med, så hører vi gerne fra dig!

Kontakt dbo@brystkraeft.dk med et par ord om dig selv og telefonnummer, så ringer vi tilbage.

 

DET ER NEMT AT STØTTE DBO!

DET ER NEMT AT STØTTE DBO!

DBO er en aktiv medlemsorganisation, som arbejder for mere lighed i behandling over hele landet, adgang til nye behandlinger og flere medlemsaktiviteter.

Dette kræver økonomiske ressourcer.

Du kan fx støtte som bidragsyder (tidligere støttemedlem) med et bidrag på minimum 200 kr.

Gør du det inden nytår, bidrager du også til, at vi kan få momsrefusion for 2021

HVORDAN: Klik på 'STØT DBO' neden for udfyld formularen og klik på DONER, herefter vil du modtage en faktura.

Diagnostik og behandlingsstart forskellig fra øst til vest

Diagnostik og behandlingsstart forskellig fra øst til vest

DBO udsendte i december en pressemeddelelse på baggrund af Sundhedsstyrelsens rapport over forløbstider i kræftpakkeforløbene i 3. kvartal 2021. Rapporten viser, at kun henholdsvis 20% i Region Sjælland og 39% i Region Hovedstaden af kvinder, der blev henvist til behandling for brystkræft i de pågældende regioner, blev opereret for brystkræft inden for standardtidsfristen.

 

Sverige godkender nyt lægemiddel til HER2

Sverige godkender nyt lægemiddel til HER2

I Danmark og Norge vil man ikke på det foreliggende datagrundlag godkende et nyt lægemiddel til behandling af metastaserende HER2 brystkræft. Det har man nu gjort i Sverige

Seminar om patientinvolvering

Seminar om patientinvolvering

22-23 november mødtes 10 repræsentanter for DBO med Danish Breast Cancer Group i Middelfart til to dages intensivt seminar om involvering af brystkræftramte i behandlingen. Et par givtige og spændende dage, der lover godt for fremtiden.

Magasin om brystkræft med fokus på spredning

Magasin om brystkræft med fokus på spredning

Dansk Brystkræft Organisation indledte i sensommeren et samarbejde med Medicinske Tidsskrifter om produktion af et magasin, specifikt fokuseret på brystkræft med spredning.

Dette informative magasin er nu udkommet og kan hentes via hjemmesiden.

Hjemmesideundervisning skudt i gang

Hjemmesideundervisning skudt i gang

D. 29 november blev den første undervisningssession afholdt, hvor tre kredse fik instruktion i at redigere deres egne kredssider. Senere følger undervisning i brug af Facebook samt sessioner med resten af DBOs kredse.

Praktiske informationer

Find din kreds

Find din kreds

Vil du være en del af en af DBO's 9 kredse, deltage i aktiviteter og debatter og nyde godt af det sociale fællesskab?

Så kig ind på hjemmesiden for din lokale kreds via nedenstående links.

Kreds Fyn

Kreds Hovedstaden

Kreds Midtvest

Kreds Roskilde

Kreds Sydsjælland

Kreds Sønderjylland

Kreds Trekantområdet

Kreds Vendsyssel

Kreds Aarhus

Kalender

Kalender

Dansk Brystkræft Organisation har mange arrangementer året rundt. Hver af de 9 lokalkredse byder på flere arrangementer om året og landsorganisationen arrangerer seminarer inden for specifikke emner forår og efterår. Dertil kommer årsmødet i marts måned.

Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Deadline for materiale til næste måneds nyhedsbrev er d. 25. i måneden.

Har du forslag til indhold så send det meget gerne til dbo@brystkraeft.dk.

 

facebook

Redaktion og sekretariat: Randi Krogsgaard

e-mail: dbo@brystkraeft.dk