Brystkræftforeningens Nyhedsbrev Marts 2024 - Dansk
27. mar 2024

Brystkræftforeningens Nyhedsbrev Marts 2024

Brystkræftforeningens Nyhedsbrev Marts 2024

I håbet om, at det snart lysner forude, både på grund af årstiden og på grund af det røre, der efterhånden er i det omgivende samfund, når det kommer til godkendelse af nye effektive lægemidler, er vi på vej til en velfortjent påskeferie.

Allerede i ugen efter påske går det løs igen. Brystkræftforeningen er inviteret til møde med Sundhedsministerens embedsfolk 3. april. Her vil de blive præsenteret for det udspil til løsningsmodel vedrørende ibrugtagning af nye EMA godkendte lægemidler, som Brystkræftforeningen sammen med Dansk Myelomatoseforening og KIU - Kvinder med Kræft i Underlivet lancerede i en kronik i Berlingske d. 20. marts.

Brystkræftforeningen har afholdt et velbesøgt årsmøde og generalforsamling d. 9. marts. Her vedtog generalforsamlingen at udvide tilbudet om medlemskab til at omfatte alle privatpersoner, som har et ønske om at støtte brystkræftramtes interesser. Det betyder, at alle nu kan melde sig melde sig ind i foreningen som menige medlemmer.

Brystkræftforeningen vil være repræsenteret på Folkemødet igen i år og forbereder pt. en enkelt event samt de øvrige aktiviteter vi bliver involveret i i Allinge på Bornholm. Derudover står Nordic Congress on Breast Cancer højt på agendaen - herunder fejringen af vores 25 års jubilæum.

HUSK at vores Early Bird tilbud vedrørende deltagelse på kongressen udløber d. 1. maj. 2024! Vi ser frem til at se så mange som muligt fra 20.- 22. september.

God læsning!

Bestyrelsen byder Bente Bøllingtoft Lindstrøm velkommen

Bestyrelsen byder Bente Bøllingtoft Lindstrøm velkommen

På Brystkræftforeningens generalforsamling blev de bestyrelsesmedlemmer, der genopstillede, valgt, og Bente blev valgt ind for et år. Bente er 70 år, fik brystkræft i 2023 og bor i Korsør. Hun arbejder som sygdomscoach i UdviklingSvej og er forfatter til bogen ”Inspiration til et godt liv – sammen med sygdom og handicap”.

 

 

 

Udsat beslutning om behandling til HER2- Low

Udsat beslutning om behandling til HER2- Low

Medicinrådet vurderer i en pressemeddelelse d. 20. marts 2024, at "prisen på T-DXd (til HER2-low) er meget høj og mange gange højere end den nuværende behandling med kemoterapi." Rådet ville vi gerne kunne anbefale lægemidlet til HER2-low, men mener ikke at prisen står i et rimeligt forhold til den dokumenterede effekt.

Den forsker, der gennemførte det såkaldte DESTINY-Breast04 studie har udtalt, at T-DXd er det første lægemiddel rettet mod HER2 brystkræft, som har vist sig at give en meningsfyldt progressionsfri (uden udvikling af sygdommen) og forlænget overlevelse sammenlignet med standard kemoterapi hos personer med HER2-low metastastatisk brystkræft.

 

 

 

Fælles kronik i Berlingske Tidende

Fælles kronik i Berlingske Tidende

Det kan føles som en gordisk knude - problemstillingen vedrørende nye lægemidler og syge menneskers adgang til dem. Nogen er nødt til at komme med relevante løsningsforslag - og det har Dansk Myelomatoseforening, KIU - Kvinder med Kræft i Underlivet og Brystkræftforeningen nu gjort i en kronik i Berlingske Tidende d. 20. marts 2024.

Louise Schelde Frederiksen, HumanRise fik årets ærespris

Louise Schelde Frederiksen, HumanRise fik årets ærespris

Louise har gjort sig bemærket på en hel særlig måde og med et helt særligt menneskesyn, som vil komme mange personer med brystkræft til gode.

 

 

 

 

 

 

HumanRise inviterer sygdomsramte familier

HumanRise inviterer sygdomsramte familier

D. 20.4. 24 og d. 25.5.24 har velgørenhedsorganisationen HumanRise sammensat et program med familie- og psykoterapeut Karen Glistrup, som dels er oplægsholder, og dels sætter tid af til individuelle samtaler på møderne.

 

 

 

14. Europæiske Brystkræft Konference i Milano

14. Europæiske Brystkræft Konference i Milano

Næstformand Hanne Heiberg (TV) og kasserer Tina Clausen (TH) deltog på vegne af Brystkræftforeningen i den Europæiske brystkræftkonference i Milano i marts. Temaet for årets konference var forskning og innovation inden for tværfaglig behandling af brystkræft.

Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre

Jo flere vi er, jo mere kan vi gøre

Brystkræftforeningens Generalforsamling vedtogt med stort flertal at udvide medlemsskaren i foreningen. Dette ud fra devisen, at flere medlemmer betyder flere muligheder for at varetage brystkræftramtes interesser.

Der er derfor åbnet for, at alle private, der ønsker overordnet at støtte brystkræftsagen og dermed de enkelte brystkræftramte, kan blive medlemmer. Kontingentet for et medlemskab er 300,- kr. pr. år, og det er trådt i kraft her og nu.

Senere når teknikken er på plads, lancerer vi husstandsmedlemskaber, pensionistmedlemskaber og husstands-pensionistmedlemskaber.

Virksomheder og organisationer har gennem de sidste par år haft mulighed for at tegne støttemedlemskaber.

Du kan stadig nå at få en Early bird pris til Nordic Congress on Breast Cancer!

Du kan stadig nå at få en Early bird pris til Nordic Congress on Breast Cancer!

Fristen for at melde sig til Nordic Congress on Breast Cancer til reduceret pris udløber 1.5.24.

Kom og vær med i kongressen i København i september!

 

Har du lyst til at skrive en sang til Brystkræftforeningen?

Har du lyst til at skrive en sang til Brystkræftforeningen?

Så fat pennen

Brystkræftforeningen udskriver en sangkonkurrence da vi gerne vil have en foreningssang.

Vil du deltage eller kender du nogen, der kan, så klik på linket og læs mere.

Deadline 1.6.24

Husk at checke webshoppen

Husk at checke webshoppen

 

 

 

 

 

 

 

Støt med direkte donationer

Støt med direkte donationer

Som non-profit organisation skal Brystkræftforeningen hvert år dokumentere, at mindst end 101 mennesker hver har doneret mindst 200,- kr. til foreningen.

Hvis du vil støtte os, kan du indbetale på flere måder

  • Via formular på hjemmesiden.
  • Donere på vores Facebook profil
  • Betale via Mobile Pay nr. 25207/mrk. støtte

 

Hvor finder du din lokale kreds?

Hvor finder du din lokale kreds?

Vil du være en del af en af Brystkræftforeningens lokalkredse? Så kig på kredssiden og find din lokale kreds. Du kan både læse om de enkelte lokalkredse på hjemmesiden og på de enkelte lokalkredses Facebooksider. På den måde kan du blive en del af det sociale fællesskab ved at deltage i aktiviteter og debatter.

 

 

Mød Brystkræftforeningens kredse i foråret 2024

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

Hvert medlem har en profil på hjemmesiden - log ind med din e-mailadresse

På medlemssiden kan du opdatere dine oplysninger eller melde dig ind. Hvis ikke du allerede har et login kan du indtaste din e-mail og klikke på 'glemt adgangskode', så får du mulighed for at lave en kode.

HUSK at kontrollere at din mailadresse og din adgangskode er stavet korrekt. Hvis man skriver forkert, kan man ikke logge ind!

VI MANGLER STADIG AT FÅ MAILADRESSER PÅ MANGE MEDLEMMER!

DU KAN SENDE DEN TIL Kontakt@brystkraeft.dk

Vil du være medlem af Brystkræftforeningen?

Du kan melde dig ind i Brystkræftforeningen på vores hjemmeside - klik på dette link og du finder en formular, du skal udfylde.

Bemærk: Du betaler medlemsgebyret, som er 300,00 kr. per år, ved tilmelding enten ved brug af Dankort ELLER ved at sætte kryds i FAKTURA.

VIGTIGT: BRUG FORMULAREN FOR AT BLIVE REGISTRERET OG BRUG IKKE BRYSTKRÆFTFORENINGENS KONTONUMMER !

Brystkræftforeningens nyhedsbrev udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Brystkræftforeningens nyhedsbrev udkommer én gang om måneden, juli er undtaget.

Nyhedsbrevet udkommer i slutningen af måneden. Deadline for materiale og forslag til næste måneds nyhedsbrev er d. 10. i måneden.

Har du forslag til indhold, så send det meget gerne til kontakt@brystkraeft.dk.

Alle også ikke-medlemmer kan abbonnere på Brystkræftforeningens nyhedsbrev. Får du det ikke allerede, Så kan du TILMELDE dig nyhedsbrevet her.

facebook

Redaktion: Randi Krogsgaard, rakr@brystkraeft.dk