BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenPressekontakt og nyhedsarkivBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem

Brystkræftforeningen uddeler hvert år en ærespris

Siden 2000 har Brystkræftforeningen uddelt ærespriser næsten hvert år.

Bestyrelsen beslutter, hvem der skal modtage prisen, som bliver uddelt på organisationens årsmøde i marts måned.

Kriteriet for at blive indstillet til at modtage prisen er, at man skal have gjort noget godt for brystkræftramte. Der er ingen faglige kriterier, man skal opfylde, men derimod nogle menneskelige kriterier. Det betyder, at de mange fagpersoner, som i tidens løb har modtaget Æresprisen, har fået den, fordi de har udvist en helt særlig empatisk tilgang til de mennesker, der er blevet ramt af brystkræft, og som de pågældende har haft behandlingsansvar for.

Se listen over prismodtagere her på siden.

Brystkræftforeningens Ærespris

2024: Jurist og medstifter af HumanRise Louise Schelde Frederiksen

Louise har en baggrund som socialrådgiver og jurist og hendes bror Rasmus har økonomisk baggrund. Sammen stiftede de i 2021 HumanRise, hvor sygdomsramte og børn af sygdomsramte forældre kan få juridisk rådgivning i jobcentersager og nødvendig menneskelig og empatisk støtte i en meget vanskelig situation.

Louise træder personligt ind som partsrepræsentant på vegne af den sygdomsramte og er med til at sikre, at den syge kan koncentrere sig om sin behandling og sin familie uden urimelige krav fra det danske velfærdssystem.

2023: Ph.D, lektor og forskningsfysioterapeut Morten Quist

Morten Quist modtog Æresprisen fordi han står bag træningstilbuddet "Krop og Kræft", som i mere end 20 år har bevist, at fysisk træning giver et længere og bedre liv - også med kræft.

Morten guider, motiverer og opbygger styrke hos personer med kræft, hvilket gør at hans er og har derfor været af stor betydning for kræftpatienter i både Danmark og i udlandet.

2022: Læger og forskere Malene Grubbe Hildebrandt (nederst) og Marianne Vogsen (øverst)

De to forskere modtog Æresprisen for deres forskning i PET/CT scanning af brystkræftramte, som gør det muligt at opdage meget tidligt, hvis en igangværende behandling for brystkræft ikke længere virker.

2020: Journalisterne Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl

De to journalister modtog prisen for artikelserien ’Det store sundhedssvigt’ i Jyllandsposten, hvor de grundigt og vedholdende arbejdede med at afdække forholdene i sagen om mangelfulde brystkræftundersøgelser i den såkaldte "Ringstedsag".

 

2019: Peter Schwarz og Trine Lund-Jacobsen, Læge og Sygeplejerske, forskere på Rigshospitalet

Modtager prisen på baggrund af deres “Lev godt efter brystkræft”-forskningsprojekt, som sætter fokus på flere andre aspekter ud over risikoen for knogleskørhed.

2018:  Camilla Bille, Overlæge i plastik- og brystkirurgi, Odense Universitetshospital

Æresprisen blev givet for Camilla Billes store indsats og personlige engagement i at finde løsninger til afhjælpning af de gener, der er opstået efter operation, strålebehandling og rekonstruktion hos brystkræftramte kvinder.

2017:  Overlæge Erik Hugger Jakobsen og hans forskningsteam, Vejle Sygehus 

Prisen blev tildelt, fordi Erik Hugger Jakobsen og hans forskningsteam forbedrer patientforløbet og brystkræftbehandlingen, blandt andet ved at benytte en test, der tidligt kan spore tilbagefald af HER2-positiv brystkræft.

2016 Advokat Søren Kroer 

Søren Kroer blev tildelt Æresprisen, fordi han gør en forskel for patienter, der er kommet i klemme. Det gælder både, når det handler om erstatning, forsikring, strafferet og de tilstødende sagsområder.

 

2015: Fonden A Race Against Breast Cancer

Fonden A Race Against Breast Cancer, herunder bestyrelsesformand Josina Bergsøe Prisen blev givet, fordi DBO gerne vil give bestyrelsen et velfortjent skulderklap for dens store frivillige arbejde med at samle penge ind til brystkræftforskning.
(Foto: Sif Meincke)

2014:  Professor og speciallæge i onkologi, Anders Bonde Jensen, Aarhus Universitetshospital 

Blev tildelt prisen fordi han på empatisk vis formidler saglig information på en letforståelig måde, og fordi han har stor forståelse for, at mennesker, der får tilbagefald af deres kræftsygdom, har brug for en specialindsats.

2013:  Karen Veien, Formand for DBO 1999-2007

Fik prisen for sit utrættelige arbejde for brystkræftpatienter og for sin store indsats som tidl. formand for DBO og tidl. ansv. chefredaktør for dbobladet. Karen Veien er desuden tildelt et æresmedlemskab af DBO.

2012:  Designer Luna Hvid, København 

Modtog prisen for sit arbejde med at skabe og designe hovedbeklædning til kvinder i kemoterapi.

2010:  Onkolog Ann Knoop, Odense Universitetshospital 

Fordi hun foruden at være en flittig forsker og vellidt behandler på onkologisk afdeling i Odense også er en god formidler over for såvel yngre kolleger som patienter.

2009:  Patolog Birgitte Bruun, Herlev Hospital 

Modtog prisen for sit flotte arbejde med at forbedre diagnostikken på brystkræft og for ivrigt at undervise i sin kunnen og på den måde udbedre kendskabet til den vigtige diagnostik.

2007:  Onkolog Henning Mouritsen, Rigshospitalet 

Fordi han har ydet et stort nationalt og internationalt bidrag til den forskning, der har effektiviseret brystkræftbehandling.

2006:  Sangerinde Etta Cameron 

Fordi hun har brugt sit liv, der har budt hende meget modgang, til at udstråle en smittende livsglæde, der har inspireret mange.

2005:  Radiolog Walter Schwartz, Mammografiscreeningsenheden ved Odense Universitetshospital

Modtog prisen, fordi han med sit store personlige engagement har sikret en lang række kvinder muligheden for at blive screenet for brystkræft.

2004:  Onkolog Marie Overgaard 

Modtog prisen for sit arbejde med strålebehandling, der har ført til en væsentlig reduktion af dødeligheden af brystkræft.

2003:  Direktør Lis Løfberg, firmaet Amoena 

For sit arbejde gennem 25 år med at udvikle og tilpasse brystproteser. Et arbejde der har stor betydning for brystopereredes følelse af kvindelighed.

2002: Fysioterapeut Kirsten Tørsleff 

Modtog prisen for udviklingen af et banebrydende øvelsesprogram for brystopererede.

2001:  Mammakirurg Mogens Blichert-Toft, Rigshospitalet 

Som tak for hans mangeårige virke for at forbedre den kirurgiske behandling af brystkræft i Danmark.

2000: Den nyoprettede Mammakirurgiske afdeling på Ringsted Sygehus

Repræsenteret ved overlæge Anne Pedersen.

close
Søg på dette site