BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenPressekontakt og nyhedsarkivBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem
Fokus på ulighed i kræft i ny sundhedsreform

Fokus på ulighed i kræft i ny sundhedsreform

29. maj 2022

MEN - ulighed er andet og mere end geografi og køn

Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne, Alternativet, Kristendemokraterne og løsgængere er blevet enig om en ny Sundhedsreform, hvis hovedbudskab er at Danmark skal have et sammenhængende, nært og stærkt sundhedsvæsen.

Vedrørende kræftområdet er aftaleparterne enige om, at ulighed i behandling af kræft skal bekæmpes - den noget kortfattede tekst vedrørende kræftområdet lyder:

"Den danske kræftbehandling kan måle sig med de bedste i verden. Men statistikken viser, at chancen for at overleve en kræftdiagnose er bedre, hvis du er blandt de mest velstillede i samfundet. Samtidig kan fire ud af ti kræfttilfælde forebygges. Aftalepartierne er enige om at iværksætte et fagligt arbejde med at kortlægge indsatsområder og mulige tiltag med fokus på ulighed i kræft, herunder eksempelvis se på tidlig opsporing og diagnostik af alvorlig sygdom såsom kræft, senfølgeindsatser, rehabilitering og palliation, ligesom det er vigtigt at se på strukturelle tiltag for mindre geografisk og kønnet ulighed. Arbejdet forankres i Sundhedsstyrelsen. Arbejdet skal være en trædesten for at sætte fokus på ulighed i andre sygdomme, herunder fx hjertekarsygdomme, lungesygdomme og diabetes."

Dansk Brystkræft Organisation mener: At fokusere på ulighed i kræft er bestemt godt og positivt. Men ulighed er dog andet og mere end geografi, køn og økonomisk formåen. Uligheden de danske regioner imellem på diagnostik, tidlig udredning og behandling af brystkræft, og uligheden mellem Danmark og vores nabolande fortjener mere konkrete og formulerede tiltag. Reformen, som den fremstår, signalerer at de ansvarlige på sundhedsområdet er tonedøve i forhold til realiteterne på kræftområdet.

Medicinske Tidsskrifter om Sundhedsreformen

 

 

 

 

close
Søg på dette site