BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenPressekontakt og nyhedsarkivBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem
Brystkræftpatienter trækker - igen - en nitte i forhold til nabolandene – det 7. princip fungerer ikke i Danmark

Brystkræftpatienter trækker - igen - en nitte i forhold til nabolandene – det 7. princip fungerer ikke i Danmark

28. nov 2022

PRESSEMEDDELELSE FRA DANSK BRYSTKRÆFT ORGANISATION

Regionernes Medicinråd tilsidesætter igen og igen Folketingets prioriteringsprincipper for sygehusmedicin.Den eksisterende armslængdekonstellation mellem læger - Medicinråd - regioner – og Folketing bør revurderes

Medicinrådet har netop afvist en ny livsforlængende behandling - sacituzumab govitecan - til triple negativ brystkræft med spredning. Triple negativ brystkræft, der udgør 10-15% af alle brystkræfttilfælde, rammer fortrinsvis kvinder under 50, og er for det meste er arvelig. Den nu afviste livsforlængende behandling af triple negativ brystkræft er et stort fremskridt, fordi netop denne type brystkræft ikke kan behandles på samme måde, som andre typer brystkræft. I gennemsnit vil sacituzumab govitecan give 5 måneders forlænget levetid til en gruppe kvinder med en meget kritisk sygdom.

Medicinrådet anerkender, at lægemidlet forlænger levetiden, men begrunder afslaget med, at behandlingen er for dyr! Medicinrådet og de Regionale Lægemiddelråd tilsidesætter således to af prioriteringsprincipperne for sygehusmedicin, nemlig henholdsvis det femte princip om hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin og det syvende princip om lige adgang for både store og små patientgrupper, hvor det skal være muligt ud fra en konkret lægefaglig vurdering at behandle med lægemidler, som er afvist til standardbehandling.

Det er selvfølgelig rigtig dårlig nyt for de danske patienter, at de ikke har mulighed for behandling med sacituzumab govitecan ikke på grunde af effekten og bivirkningerne, men på grund af prisen. Medicinrådet har estimeret, at ca. 60 patienter årligt - teoretisk set - kunne komme i betragtning til den behandling, hvilket forekommer at være sat meget højt, da patienterne samtidig skal være i rigtig god almen tilstand. Desværre betyder afgørelsen jo også, at nogle danske patienter vil opsøge vores nabolande eller private hospitaler i håbet om en levetidsforlængelse,” siger Ann Knop, overlæge, PhD, formand for Medicinsk Udvalg, Danish Breast Cancer Group.

”Hvis denne praksis får lov at fortsætte, tegner det et skræmmende billede af mulighederne for forskning i og behandling af (kræft)sygdomme i Danmark. Tager Danmark ikke ny medicinsk teknologi i anvendelse, sakker vi bagud i forhold til resten af verden. Medicinrådets praksis svarer til at udøve passiv dødshjælp, hvor man imod bedre vidende er den direkte årsag til, at patienter ikke får de livsforlængende behandlinger, der tilbydes i vores nabolande og er godkendt af de Europæiske og Amerikanske sundhedsmyndigheder samt godkendt af Lægemiddelstyrelsen til markedsføring i Danmark,”
siger formand for Dansk Brystkræft Organisation, Anja Skjoldborg Hansen.

Kontakt

Randi Krogsgaard

Sekretariat & kommunikation

rakr@brystkræft.dk

tlf. 20488384

Læs Kræftens Bekæmpelses omtale af sagen her

Se afslag fra Medicinrådet her

 

close
Søg på dette site