BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem
Klar til Folkemødedebatter om mærkesager

Klar til Folkemødedebatter om mærkesager

29. maj 2022

Skrevet afAnja Skjoldborg Hansen

Screening, medinddragelse ved behandling og adgang til den nyeste medicin er på programmet

På bestyrelsesseminaret i april måned udarbejdede Dansk Brystkræft Organisations bestyrelse en liste med 10 mærkesager som konkrete bud på, hvad organisationen vil arbejde på at opnå, for at opfylde vores overordnede vision og mission. De 10 mærkesager dækker hele brystkræftforløbet både før, under og efter diagnose og behandling.

Vores 10 mærkesager vil blive fulgt op af foreningens repræsentanter i diverse råd og nævn, og vi arbejder målrettet med dem både nationalt og regionalt i de sammenhænge, vi indgår i.

I første omgang har vi prioriteret tre områder, som vi sætter fokus på nationalt i 2022 og de kommende år. De er valgt ud fra vores vurdering af, at der er et stort behov for nye løsninger, samtidig med, at det inden for netop de tre områder er muligt for os at spille en rolle i den aktuelle debat. Enten fordi der er ny viden eller forskning på vej, eller fordi fx andre patientforeninger arbejder for samme sag.

DBO's tre fokusområder er:

Bedre screening for brystkræft
Der er flere problemer med det aktuelle screeningsprogram. Der er store og vedvarende kapacitetsudfordringer i nogle regioner. Det betyder, at alt for mange får stillet brystkræftdiagnosen for sent. Og screeningsprogrammet, som det ser ud i dag, tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til de kvinder, der har tæt brystvæv. Dette til trods for, at netop tæt brystvæv giver den største risiko for at udvikle brystkræft.

Vi vil arbejde for, at der udvikles et nyt opdateret opdateret screeningsprogram, som er vidensbaseret og som i højere grad tager hensyn til forskellige risikogrupper. Derudover skal programmet anvende ressourcerne mere optimalt, så alle kan blive tilbudt screening både til tiden og med de bedste egnede redskaber.

Optimeret inddragelse af brystkræftramte i behandlingen
Danmark har på mange måder et godt og evidensbaseret behandlingsprogram for brystkræft. Alligevel oplever en del brystkræftramte, at der ikke bliver taget nok hensyn til individuelle ønsker i behandlingen.

Nogle oplever indimellem, at kommunikationen mellem læge og patient halter. Som led i kræftplan IV skal kræftafdelinger have stigende fokus på at inddrage de kræftramte i beslutninger om behandlingen.

DBO vil arbejde for, at de syge bliver indraget optimalt, så hver enkelt kræftramt person, der møder lægen, oplever at blive taget alvorligt og ikke blot er et 'nummer i rækken'. Der skal i højere grad være plads til individuelle hensyn og det frie valg i behandlingen, især på de områder, hvor det ikke kun er evidensbaserede løsninger, men også op til lægens eget skøn. Dette gælder både i håndteringen af forskellige bivirkninger og senfølger, men også at den enkelte brystkræftramte fx har fri bestemmelse over egen krop i forhold til valg af operation og rekonstruktion.

Hurtigere adgang til nyeste behandling
Danmark behandler generelt brystkræft på et højt niveau. Vi er på vej til at have samme gode overlevelsesmuligheder som vores medpatienter i Sverige og Norge har.

Men Danmark halter fortsat en smule efter flere af de lande, vi sammenligner os med, når det gælder tilbud om de nyeste behandlingsteknikker, teknologi og medicin. I nogle tilfælde kan det skyldes, at danske læger oftest kræver, at der ligger dansk forskning til grund for ny behandling, før de vurderer, at evidensen er god nok. Når det gælder ny medicin, skyldes det især, at ny medicin til behandling af kræft, ofte er dyrere end de eksisterende lægemidler. Er nye lægemidler dyrere end de eksisterende, er der stor risiko for, at Medicinrådet afviser at godkende dem som standardbehandling alene på grund af prisen.

Vi har det seneste år set flere eksempler på afvisning af nye, effektive lægemidler, der er godkendt af den europæiske og danske lægemiddelstyrelse og taget i brug i andre lande, herunder vores nabolande. En afvisning, som sær går ud over behandlingsmulighederne for kvinder med brystkræft med spredning (metastaserende brystkræft), som i dag ikke kan helbredes. Mere end 1.000 kvinder i Danmark dør hvert pga. brystkræft , der har spredt sig. Men forskningen i nye behandlinger til netop denne gruppe brystkræftramte går hurtigt, og som patientforening kan vi se konturerne til en fremtid, hvor brystkræft med spredning kan behandles i så lang tid, at brystkræft bliver noget, man dør med og ikke af, lige som det er sket med mange andre kroniske sygdomme. Men det kræver, at de nye lægemidler bliver taget i brug i Danmark.

Vi oplever, at selv lægemidler, der i gennemsnit forlænger overlevelsen for kvinder med spredning af brystkræft med et år (så de i gennemsnit overlever 3,5 år frem for 2,5 år ), bliver vurderet af Medicinrådet til ikke at være pengene værd. Vurderer man udelukkende prisen (i forhold til fx en eksisterende billig medicin) overser man alle de gevinster, der er ved at give mulighed for at leve længere tid. For den enkelte er gevinsten her og nu, at man får længere, dyrebar tid med sin familie, helt konkret kan man undgå, at små børn mister deres mor tidligt. Og måske at alle fremtidige brystkræftramte kan få forlænget deres levetid. Kun ved at tage medicinen i anvendelse, kan man se effekten og fx forske videre, så man opnår en bedre og bedre effekt. Diabetesbehandling med insulin er et godt eksempel!

Dansk Brystkræft Organisation deler denne oplevelse af håndteringen af ny kræftmedicin i Danmark med andre patientforeninger. Vi vil sørge for at tale på alle nuværende og fremtidige patienters vegne, indtil vi får et system, der virker bedre end i dag.

Allerede i juni 2022 sætter Dansk Brystkræft Organisation offentligt fokus på de tre prioriterede mærkesager, når vi er hhv. værter og medvirkende på følgende debatter:

Fredag d. 17.6.22 kl. 16.30 i Folkemødets Debattelt, F 13: "De skal jo dø alligevel", debat om hurtigere adgang til ny medicin, arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation og Kvinder med kræft i underlivet (KIU), moderator Line Baun Danielsen

Lørdag d. 18.6.22 kl.10 Lead Agency's telt G32: "Lægen ved bedst - eller hvad", debat om patientinddragelse arrangeret af Medicinske Tidsskrifter, moderator Ditte Giese

Lørdag d. 18.6.22 kl 11 Kræftens Bekæmpelse N1: "Ulighed i sundhed, har du penge så kan du få", debat arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation, Kvinder med kræft i underlivet (KIU) og Kræftens Bekæmpelse, moderator Tine Gøtsche

Lørdag d.18.6.22 12.15. Regionernes telt F8 telt P: "Bare bryster - kender du dine knuder", debat om et bedre screeningsprogram arrangeret af Dansk Brystkræft Organisation, moderator Ditte Giese

 

close
Søg på dette site