BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenPressekontakt og nyhedsarkivBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem
Kredsseminar i Kerteminde - 5-6 november

Kredsseminar i Kerteminde - 5-6 november

28. nov 2022

På prorammet var DBO's design og brand i fremtiden

Kreds Fyn, der stod for det praktiske arrangement, havde indlogeret alle på Skovpavillionen i Kerteminde. Et hyggeligt sted med megen atmosfære, hvor et døgn med flere ting på programmet blev afviklet, hvor det sociale fællesskab blev stimuleret, hvor der blev udvekslet erfaringer og behov for samarbejde, støtte og hjælp til konkrete ting som håndtering af IT, Facebooksider og hjemmeside.

Kredsene delte indledningsvis erfaringer fra året der gik, og gennemgik de arrangementer, de hver især havde afholdt. Et fælles problem for de fleste kredse var, at det er svært at tiltrække folk til aftenmøderne.

En diskussion af, hvilke muligheder, der er for at optimere deltagelsen resulterede i flere forslag som fx en større koordinering af datoer for de enkelte kredsesarrangementer. Dette for at undgå at to nabokredse afholder ensartede foredrag på næsten samme tid. Derudover er der ønske om, at kredsene udveksler information om planer og arrangementer, måske afholder fælles arrangementer, og/eller arrangementer i samarbejde med bestyrelsen, og også optimerer annoncering på sociale medier.

Mærkesager, interessevaretagelse og design

Konsulent Martin Vith Ankerstjerne var inviteret til at fortælle om, hvordan en forening som DBO kan varetage interesserne i forhold til offentligheden. Martin var inviteret af bestyrelsen, som arbejder målrettet på at optimere DBO’s synlighed og påvirkning af det politiske system ud fra et antal mærkesager, som blev identificeret på årets bestyrelsesseminar i efteråret.

Endelig gav Michelle Farrington et oplæg om, hvordan DBO vil kunne fremtidssikre sit design og brand. Som led i DBOs interessevaretagelse er det vigtigt at tage det visuelle udtryk op til vurdering. Sender det de signaler DBO ønsker at sende, kender omverden DBO, når de ser logoet mv. Hvad kan DBO gøre for at forenkle og tydeliggøre det visuelle udtryk?

Bestyrelsen orienterede desuden om forskellige interne overvejelser, og stafetten som arrangør af næste års kredsseminar blev givet videre til kreds Roskilde.


 

close
Søg på dette site