BrystkræftforeningenForsideBrystkræftforeningenKalenderBrystkræftforeningenWebshopBrystkræftforeningenMagasinet BrystkræftBrystkræftforeningenMedlemmerBrystkræftforeningenStøt osBrystkræftforeningenKontaktBrystkræftforeningenNyttige linksBrystkræftforeningenSøg
BrystkræftforeningenBrystkræftforeningen
StøtBliv medlem
Medicinrådet anbefaler IKKE brug af nyt lægemiddel til behandling af metastaserende HER2+ brystkræft

Medicinrådet anbefaler IKKE brug af nyt lægemiddel til behandling af metastaserende HER2+ brystkræft

12. dec 2021

Komplet uforståeligt og helt ude af proportioner - en katastrofe for os med metastaserende HER2-positiv brystkræft," siger DBO's næstformand Camilla Sander.

På ESMO 2021 (European Society for Medical Oncology) i september blev der præsenteret et såkaldt 'late breaking abstract' med resultater fra en klinisk undersøgelse af et nyt lægemiddel, som formentlig er virksom mod metastaserende såkaldt HER2-positiv brystkræft. En brystkræftform som i dag bliver behandlet med to eller flere andre behandlinger.

Konklusionen på den undersøgelse var opsigtsvækkende, idet dette nye lægemiddel viste sig at være markant bedre end den eksisterende standardbehandling på flere punkter. Forskerne bag undersøgelsen konkluderer at denne kliniske undersøgelse vil føre til et paradigmeskift i behandlingen af metastaserende HER2+ brystkræft.

Derfor har de europæiske, de amerikanske, de canadiske og de australske sundhedsmyndigheder godkendt lægemidlet til 3. linje behandling. Og siden januar 2020 er lægemidlet ordineret som 3. linje behandling blandt andet i USA. I Danmark blev der udstedt markedsføringstilladelse til lægemidlet i januar 2021.

Lægemiddelvirksomhederne bag det nye lægemiddel har ansøgt Medicinrådet om tilladelse til at bruge trastuzumab deruxtecan som standardbehandling til patienter med metastatisk HER2+ brystkræft, som har haft tilbagefald efter to behandlinger rettet mod brystkræfttypen HER2.

Medicinrådet offentliggjortde d. 28 oktober resultatet af deres vurdering. Rådet anbefaler IKKE at dette lægemiddel, på trods af at det 'formentlig' er virksomt hos patienterne i målgruppen, kan bruges som standardbehandling. "Medicinrådet kan (dog) ikke på det foreliggende, spinkle datagrundlag vurdere, om - og i givet fald hvor meget – det er bedre end den behandling patienterne får i dag. Samtidig er behandlingen dyrere end den nuværende standardbehandling. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne til lægemidlet er for høje i forhold til den usikre merværdi for patienterne."

"Det er en skuffende, katastrofal og uforståelig konklusion Medicinrådet er kommet frem til, for dette nye lægemiddel lægger mange måneder til den progressionsfri (uden sygdomsaktivitet) overlevelse og den samlede overlevelse. Derfor er dette helt ude af proportioner. Det er en katastrofe for os med metastaserende HER2-positiv brystkræft," siger DBO's næstformand Camilla Sander: "Der kan være tekniske og bureaukratiske forhindringer/begrundelser for at man ikke kan gøre det til standardbehandling i Danmark, men dette lægemiddel burde kunne tilbydes kvinder med HER2+ metastatisk brystkræft som 3. linjebehandling på nuværende tidspunkt. Det er os, patienterne, vores pårørende og samfundet, der taber. Det, at et lægemiddel forlænger overlevelsen med mange måneder, er en uhyre væsentlig faktor! Tid har stor betydning for kræftpatienter. Nu skal vi være bekymrede for, at vi skal vente på at lægemiddelvirksomheden indsender 2. linje data til de europæiske sundhedsmyndigheder, EMA, at vi dernæst skal vente på sagsbehandlingen hos EMA, Lægemiddelstyrelsen og til sidst igen hos Medicinirådet. Dvs at 3. (+ 4.,5.,6. ….) linjebehandlinger kommer til at vente på godkendelse af 2. linjebehandling. Det forekommer helt absurd."

 

 

 

close
Søg på dette site